Barefoot Wine & Bubbly
search barefoot

Zoek je een winkel in jouw buurt? Vul jouw zoekterm in en doorzoek de pagina!

search barefoot

Privacybeleid

OVER DIT PRIVACYBELEID

Wij zijn het merk Barefoot Wine & Bubbly, eigendom van E. & J. Gallo Winery Europe Ltd 4e verdieping, Harman House, 1 George Street, Uxbridge Middlesex UB8 1QQ) (“Barefoot”, “wij”, “onze” of “we”). We dit Privacybeleid opgesteld om u te informeren over de manier waarop we uw persoonlijke identificeerbare informatie (“persoonsgegevens”) die we over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op medewerkers, sollicitanten, leveranciers, distributeurs of handelscontacten, behalve wanneer zij handelen in de hoedanigheid van “klant”.

Hoewel onze website of andere materialen links of verwijzingen kunnen bevatten naar niet-Barefoot websites, internet-pagina’s, materialen of entiteiten, is dit Privacybeleid niet van toepassing op dergelijke niet- Barefoot sites, materialen of entiteiten tenzij anderszins wordt aangegeven.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig – door toegang tot of het bezoeken van deze website, bevestigt u dat u dit Privacybeleid volledig hebt gelezen, begrepen en er mee instemt. Als u niet volledig instemt met dit Privacybeleid, dan mag u deze website niet gebruiken.

DOELPUBLIEK VAN DE WEBSITES

Gezien de aard van onze ondernemingsactiviteiten, is onze website uitsluitend bedoeld voor personen die de wettelijke leeftijd voor alcoholgebruik hebben bereikt. Daarom vraagt onze website geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar en verzamelen we deze gegevens evenmin opzettelijk. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website niet bezoeken of gebruiken.

VERZAMELDE INFORMATIE EN GEBRUIK

We kunnen zowel online als offline persoonsgegevens verzamelen van klanten. Online kunnen we informatie verzamelen via onze website, een aangesloten site (zoals een promotionele microsite die aan onze site is gelinkt), onze Internetpagina’s op de website van een andere gemeenschap of via soortgelijke online media. In veel gevallen wordt deze informatie rechtstreeks van u verzameld, zoals via een transactie of verzoek (inclusief via een telefoongesprek) of als u een formulier opstuurt, bij registratie of communicatie met ons. We kunnen deze ook combineren met informatie over u die we wettig hebben verkregen uit andere bronnen zoals leveranciers van opt-in lijsten en bij ons aangesloten bedrijven.

Als u onze website gebruikt, kan bepaalde informatie “passief” worden verzameld via verschillende technologieën zoals cookies, webbeacons en verzameling van navigatiegegevens (clickstream, log files, server logs). Uw Internetbrowser verstrekt automatisch een deel van deze informatie zoals de URL van de website die u net hebt bezocht en het Internet Protocol (IP) adres en de browserversie die uw computer op dit moment gebruikt. Met uw instemming helpen deze technologieën ons om uw interacties met onze website en/of Internet-pagina’s te volgen en u een ervaring op maat aan te bieden. Klik hier voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologie en uw recht op instemming met dit gebruik en eventuele intrekking van uw instemming.

We gebruiken persoonsgegevens van klanten voor meerdere doeleinden. We gebruiken deze om te reageren op uw verzoeken (inclusief verzoeken om inschrijving voor nieuwsbrieven, materialen, bonnen/reducties/kortingen enzovoort); om producten en diensten te verstrekken die u hebt besteld; om uw bestellingstransacties te verwerken en contact met u op te nemen betreffende uw bestelling; om u uit te nodigen en u te helpen deel te nemen aan een reeks online en offline evenementen, activiteiten en/of clubs; om u in staat te stellen informatie en andere audiovisuele inhoud online te posten; om onze producten, diensten en websites te verbeteren; ten behoeve van follow-up na een communicatie met ons of informatie die u ons hebt gestuurd; om promotionele communicaties of aanbiedingen te sturen (afhankelijk van de voorkeuren die u hebt aangegeven); voor marketing, onderzoeks- en wettelijke doeleinden en andere doeleinden (inclusief, zonder beperkingen, opnames van callcentra); om u te laten deelnemen aan en anderszins promoties en wedstrijden te beheren; om u in staat te stellen contact op te nemen met andere personen; om uw interesses en zorgen aan de orde te stellen; en zoals anderszins gespecificeerd in dit Privacybeleid en/of het punt van verzameling van persoonsgegevens.

We kunnen persoonsgegevens die u verstrekt openbaar maken aan onze aangesloten bedrijven en gerelateerde merken en/of bedrijven en aan consultants, dienstverleners en aannemers die we gebruiken om onze ondernemingsactiviteiten en operaties te ondersteunen en die hebben ingestemd om de informatie vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend te gebruiken om de toepasselijke dienst(en) te leveren. In sommige gevallen werken we met andere bedrijven die helpen de informatie over u te verzamelen of die ons helpen met u te communiceren.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt aangegeven, kunnen we uw persoonsgegevens delen met aangesloten bedrijven of gerelateerde merken of bedrijven of geselecteerde derde partners om hen in staat te stellen hun producten of producten en diensten van andere geselecteerde derden aan u aan te bieden.

Als een derde partij onze volledige (of substantieel volledige) ondernemingsactiviteiten en/of activa overneemt, kunnen we uw persoonsgegevens openbaar maken aan die derde partij in verband met een dergelijke overname. We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken als we hiertoe volgens de toepasselijke wet, door een overheidsinstantie of een wetshandhavende instantie verplicht worden.

We kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen, overdragen aan derde gegevensverwerkers of gegevensbeheerders die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere jurisdicties die niet hetzelfde beschermingsniveau kunnen hanteren als de wetgeving in uw jurisdictie, maar de verzameling, opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens blijft vallen onder dit privacybeleid en er zullen maatregelen worden genomen om te garanderen dat uw informatie veilig wordt behandeld en in overeenstemming met de Data Protection Act van 1998.

We kunnen volledig gebruik maken van alle informatie die ‘gede-identificeerd’ is of anderszins niet in persoonlijk identificeerbare vorm is. We kunnen ook volledig gebruik maken van alle door gebruikers gegenereerde audiovisuele inhoud die u aan ons stuurt volgens onze Gebruiksvoorwaarden.

BEVEILIGING

We nemen passende maatregelen voor het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging, zowel tijdens overdracht als opslag. We wijzen u er echter op dat er geen perfecte beveiliging bestaat en dat Internetoverdracht nooit volledig beveiligd of vrij van fouten is. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van gebruikersnamen en wachtwoorden die u gebruikt.

HET IS UW KEUZE: CONTACTVOORKEUREN

We wil graag contact met u houden op manieren die uw voorkeur genieten. Als u niet wilt dat wij gebruiken uw contactinformatie om contact met u op te nemen voor promotionele doeleinden (zoals u informeren over andere producten en diensten die interessant kunnen zijn of om bonnen/kortingen aan te bieden), kunt u ons dit laten weten als u uw contactinformatie verstrekt. U kunt ons ook later informeren over uw voorkeur zoals aangegeven is in de rubriek “Contact met ons opnemen” hieronder, via uw account op de site of Internet-pagina (indien van toepassing) of door de instructies te volgen in de communicaties die we u kunnen sturen. We wijzen u erop dat deze voorkeuren betreffende promotionele contacten niet betekenen dat we geen contact met u op kan nemen om andere redenen, zoals een navraag die u hebt gedaan, een nieuwsbrief waarvoor u zich hebt aangemeld, een lidmaatschap dat u bent aangegaan, een evenement waarvoor u zich hebt ingeschreven, een wettelijk verplichte kennisgeving enzovoort.

TOEGANG

Neem om persoonsgegevens die u hebt verstrekt correct, bijgewerkt en volledig te houden, contact met ons op zoals vermeld in de rubriek “Contact met ons opnemen”. We zullen dan de nodige maatregelen treffen om dergelijke informatie die in ons bezit is bij te werken of te corrigeren of uw informatie uit onze contactlijsten te verwijderen. U hebt het recht om ons, te vragen om kopieën van uw persoonsgegevens die we over u bijhouden. Wij kunnen dan verlangen dat je een vergoeding van onze kosten betaalt, tot maximaal het daarvoor in de wet vastgelegde bedrag (op dit moment bedraagt dat bedrag onder de Engelse privacywet €5).

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of zorgen hebt in verband met dit Privacybeleid of onze informatiepraktijken, als u informatie wilt updaten of corrigeren die u hebt verstrekt of als u zich wilt afmelden voor promotionele communicaties van ons, neem dan als volgt contact met ons op:

Ter attentie van: Consumer Relations
consumerrelations@barefootwine.com
00-1-877-879-2446

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Als dit Privacybeleid wordt gewijzigd, bevat het herziene beleid een nieuwe ingangsdatum en wordt het op deze internet-pagina gepost. Bekijk dit Privacybeleid geregeld om op de hoogte te blijven van updates in dit beleid. Dit Privacybeleid treedt in werking met ingang van April 2016.

Dit mag je opvatten als een compliment!

Weet je zeker dat je oud genoeg bent om Barefoot te mogen drinken?

Deze site is bedoeld voor mensen ouder dan achttien. Als je deze website bezoekt, bevestig je daarmee dat je de leeftijd hebt waarop het jou wettelijk toegestaan is om alcohol te drinken in het land waar deze website bezocht wordt.

Trouwens, deze site gebruikt cookies. Als je verder gaat, stem je in met het gebruik van deze cookies. Als je meer wilt weten, kijk dan even bij ons cookie beleid.

Geen 18, geen alcohol

Oeps, je bent nog niet oud genoeg om de website te bezoeken!